Декларация за поверителност

Личните данни, които издателство „Слънце“ получава при регистрацията на sluntse.com, ще бъдат използвани единствено за приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Издателство „Слънце“ гарантира, че личните данни на нашите клиенти няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство на Република България.