Дейвид Форсайт

Покажи:
Сортировка:
Правата на човека
За първи път на българския книжен пазар се появява подобен род помагало за студенти по дисциплини, ко- ито изучават правата на човека, както и за всички спе- циалисти в тази сфера. Книгата е предназначена и за по-широк кръг читатели, интересуващи се от този акту- ален проблем. Тя документира многобройните проме- ни, настъпили в международните права на човека през последните петдесет години, и разглежда бъдещето им в контекста на глобализацията. Основната идея на ав- то..
8.00 лв.
Без данък: 8.00 лв.