Таня Галчева и Ина Голубович

Покажи:
Сортировка:
„Понемногу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам“. П.   М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции”
В центъра на изследователския интерес на авторите е забележителната фигура на проф. П. М. Бицили – историк, културолог, филолог; един от най-значимите представители на руската хуманитаристика от миналия век, живял и работил в България в периода 1924-1953 г; завеждал катедрата по нова и най-нова обща история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1924-1948 г.  Сборникът е съсредоточен върху най-неизучения период от биографията на проф. Бицили – времето от 1920 до края на 1923..
25.00 лв.
Без данък: 25.00 лв.